Prechod bránou intenzívny, Zvolen

V. P. Tótha 17, Zvolen, Slovensko

Intenzívny zážitkový kurz Prechod bránou Intenzívny je určený pre všetkých, ktorých zaujíma fenomén mimotelových zážitkov (OBE) a astrálneho cestovania (AC), ktoré ako jeden z prvých opísal Robert Monroe vo svojich knihách (Cesty mimo tělo (Triton, 2007), Daleké cesty (Lott, 2003) a Návrat k pramenům (Lott, 2003)) a ktorí chcú program kurzu absolvovať v jednom celku. Kurz Prechod bránou Intenzívny je totiž spojením dvoch víkendových kurzov (Prechod bránou I. a Prechod bránou II.) do jedného celku.

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom prekonať vrodený strach z neznáma a zo zmenených stavov vedomia prostredníctvom niekoľkých jednoduchých relaxačných cvičení, ktoré poskytujú nástroje pre sebapoznávanie a pre rozvíjanie, skúmanie a rozširovanie vedomia. Zvládnutím týchto cvičení sa účastníkom otvára "brána" do nefyzických systémov energie a iných dimenzií reality.

PROGRAM KURZU ZAHŔŇA:
👉 teoretický úvod do metódy hemisférovej synchronizácie, ktorá je základom kurzu
👉 nácvik relaxácie a meditácie s pomocou technológie Hemi-Sync©
👉 nácvik ochranných postupov, ktoré napomôžu zvýšiť pocit pohody, uvoľnenia a bezpečia počas ďalších cvičení
👉 nácvik vstupu a ukotvenia stavu bdelej mysle, no spiaceho tela (tzv. ohnisko 10)
👉 prácu na zvládnutí strachu, ktorý je základnou bariérou voči dosiahnutiu OBE
👉 nácvik vstupu a ukotvenia stavu rozšírenej mysle (tzv. ohnisko 12)
👉 základné techniky pre prácu s intuíciou a energiou
👉 pokročilé ohnisko 12
👉 objavovanie intuície
👉 skúmanie intuície
👉 úvod do ohniska 15
👉 rozširovanie možností ohniska 15
👉 základy mimotelesného skúmania bytia - Lokale 1
👉 navigácia v stave druhého tela - Lokale 2
👉 kontaktovanie sa so sprievodcami

TERMÍN KURZU:
6. - 10. 7. 2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Streda:
17:00 - 17:30 - Registrácia účastníkov
17:30 - 20:30 - Teoretický úvod

Štvrtok:
09:00 - 12:00 - Prvý blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Druhý blok cvičení

Piatok:
09:00 - 12:00 - Tretí blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Štvrtý blok cvičení

Sobota:
09:00 - 12:00 - Piaty blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Šiesty blok cvičení

Nedeľa:
09:00 - 13:00 - Siedmy blok cvičení
13:00 - 13:30 - Záver kurzu

PRINESTE SI:
✔️ voľný odev
✔️ prezuvky
✔️ poznámkový blok a pero
✔️ minerálnu alebo stolovú vodu

Miestnosť je vybavená matracmi, vankúšmi, dekami a maskami na oči, k dispozícii je aj rýchlovarná kanvica, šálky a čaje.

MIESTO KONANIA:
ANNWIN Zvolen, V. P. Tótha 17 (2. posch. vpravo), Zvolen

GOOGLE MAPA:
https://goo.gl/maps/txMTteS6cwR2

OBMEDZENIA:
👉 Podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Ubytovanie je možné v týchto zariadeniach:
➡️ Apartmány Pokoj, https://www.booking.com/hotel/sk/apartmany-pokoj-zvolen.sk.html
➡️ Penzión Almada, https://www.almada.sk/
➡️ Penzión Aira, http://www.aira.sk
➡️ Penzión Club, http://penzionclub.sk
➡️ Penzión Q, https://www.facebook.com/PenzionQ/
➡️ Hotel Academic, http://new.hotel-academic.sk/
➡️ Hotel Franko, http://www.frankohotel.sk/
➡️ Hostel Turist, http://www.hostelturist.sk

CENA:
Zvýhodnená cena kurzu 220€/osobu platí do 8. 6. 2022
Normálna cena kurzu 250€/osobu platí od 9. 6. 2022

Výhodná cena kurzu je braná podľa dátumu zaplatenia kurzového poplatku a nie podľa dátumu prihlásenia sa! Ak sa prihlasujete v posledný deň výhodnej ceny kurzu, musíte v ten deň aj zaplatiť, v opačnom prípade na mieste kurzu doplatíte zvyšok do plnej ceny kurzu.

ZĽAVY:
10% ISIC, ITIC, Euro<26
15% žena na materskej, invalidný alebo starobný dôchodca, nezamestnaný

PLATBA:
Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen
IBAN: SK5411000000002920882447
VS: 0610072022
KS: 0308
Swift/BIC kód: TATRSKBX
Do kolónky Správa pre príjemcu napíšte PBI a svoje meno a priezvisko.

STORNO:
Zrušenie účasti do 08. 6. 2022 účtujeme 10% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti do 22. 6. 2022 účtujeme 50% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti od 23. 6. 2022 účtujeme 100% poplatok zo zaplatenej ceny

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ!!!
Garantujeme možnosť okamžitého zrušenia vašej účasti na kurze bez stornopoplatku a vrátenia uhradených prostriedkov do 14 dní, v prípade že:
👉 Vláda Slovenskej republiky, prípadne Hlavný hygienik Slovenskej republiky, v súvislosti s ochorením COVID-19 zakáže organizovanie hromadných podujatí

PRIHLÁŠKA:
Online prihlášku vyplňte najneskôr do 8. 6. 2022, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú cenu (viac info v prihláške). Po odoslaní prihlášky je nutné do 7 kalendárnych dní uhradiť zálohu, inak bude prihláška neplatná.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
22. 6. 2022 - po tomto termíne si telefonicky (0905 293 220) overte či je ešte možné prihlásiť sa.