Cesta domov, Zvolen

V. P. Tótha 17, Zvolen, Slovensko

Cesta domov je zážitkový kurz o smrti a umieraní založený na relaxačných cvičeniach, ktoré sú podporené presnými a špecifickými zvukovými vzorcami zachytenými na CD nosičoch. Je výsledkom spolupráce Roberta Monroa, objaviteľa metódy hemisférovej synchronizácie, známej pod názvom Hemi-Sync a dvoch odborníkov, Elizabeth Kübler-Ross, M.D., priekopníčky a svetoznámej bádateľky v skúmaní umierania, stavov blízkych smrti (u nás sú známe práce o klinickej smrti jej žiaka Raymonda Moodyho) a profesorom Charlesom Tartom, Ph.D., známym vo svete výskumami zmenených stavov vedomia.

Niekoľkoročné využívanie tejto špeciálnej série v hospicoch, nemocniciach a opatrovateľských centrách v Európe i USA prinieslo výsledky pre mnohých klientov a ich príbuzných:
👉 zníženie strachu z fyzickej smrti
👉 prehĺbenie poznania, že ľudská existencia nezaniká fyzickou smrťou
👉 pomoc pri uvoľnení pocitov viny, emócií a myšlienok, ktoré zaťažujú umierajúceho
👉 prehĺbenie schopností empatie a podpory zo strany blízkych a opatrovateľov
👉 redukcia v prežívaní stresu pri umieraní blízkeho človeka
👉 lepšie vyrovnanie sa so smrťou blízkej osoby a jej emocionálnymi následkami

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do systému využitia metódy Hemi-Sync v bežnej praxi. Počas tohto kurzu sa účastníci oboznámia s:
👉 teoretickými východiskami metódy hemisférovej synchronizácie
👉 teóriou zmenených stavov vedomia a ich vzťahu k procesu umierania
👉 metódu hlbokej relaxácie a jej využitie pri práci s emocionálnym stresom
👉 možnosťami praktickej aplikácie metódy v práci s klientami
👉 zážitkové cvičenia na ďalšie prehĺbenie skúseností so zmenenými stavmi vedomia
👉 prehĺbenie zručností absolventov tréningu

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem o vlastný rast a prehĺbenie vlastnej životnej skúsenosti.

TERMÍN KURZU:
24. - 26. 02. 2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Piatok:
14:00 - 14:30 - Registrácia účastníkov
14:30 - 18:00 - Prvý blok cvičení

Sobota:
09:00 - 12:00 - Druhý blok cvičení
12:00 - 14:00 - Obed
14:00 - 18:00 - Tretí blok cvičení

Nedeľa:
09:00 - 13:00 - Štvrtý blok cvičení
13:00 - 13:30 - Záver kurzu

PRINESTE SI:
✔️ voľný odev
✔️ prezuvky
✔️ poznámkový blok a pero
✔️ minerálnu alebo stolovú vodu

Miestnosť je vybavená matracmi, dekami, vankúšmi (polštářmi) a maskami na oči, k dispozícii je aj rýchlovarná kanvica, šálky a čaje.

MIESTO KONANIA:
ANNWIN Zvolen, V. P. Tótha 17 (2. posch. vpravo), Zvolen

GOOGLE MAPA:
https://goo.gl/maps/txMTteS6cwR2

OPENSTREET MAPA:

OBMEDZENIA:
👉 max. 8 osôb

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Ubytovanie je možné v týchto zariadeniach:
➡️ Apartmány Pokoj, https://www.booking.com/hotel/sk/apartmany-pokoj-zvolen.sk.html
➡️ Penzión Almada, https://www.almada.sk/
➡️ Penzión Aira, http://www.aira.sk
➡️ Penzión Club, http://penzionclub.sk
➡️ Penzión Q, https://www.facebook.com/PenzionQ/
➡️ Hotel Academic, http://new.hotel-academic.sk/
➡️ Hotel Franko, http://www.frankohotel.sk/
➡️ Hostel Turist, http://www.hostelturist.sk

CENA:
Zvýhodnená cena kurzu 130€/osobu platí do 27. 01. 2023
Normálna cena kurzu 155€/osobu platí od 28. 01. 2023

Výhodná cena kurzu je braná podľa dátumu zaplatenia kurzového poplatku a nie podľa dátumu prihlásenia sa! Ak sa prihlasujete v posledný deň výhodnej ceny kurzu, musíte v ten deň aj zaplatiť, v opačnom prípade na mieste kurzu doplatíte zvyšok do plnej ceny kurzu.

ZĽAVY:
10% ISIC, ITIC, Euro<26
15% žena na materskej, invalidný alebo starobný dôchodca, nezamestnaný

PLATBA:
Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen
IBAN: SK5411000000002920882447
VS: 2426022023
KS: 0308
Swift/BIC kód: TATRSKBX
Do kolónky Správa pre príjemcu napíšte CD a svoje meno a priezvisko.

STORNO:
Zrušenie účasti do 27. 01. 2023 účtujeme 10% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti do 10. 02. 2023 účtujeme 50% poplatok zo zaplatenej ceny
Zrušenie účasti od 11. 02. 2023 účtujeme 100% poplatok zo zaplatenej ceny

PRIHLÁŠKA:
Online prihlášku vyplňte najneskôr do 27. 1. 2023, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnenú cenu (viac info v prihláške).

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:
10. 2. 2023 - po tomto termíne si telefonicky (0905 293 220) overte či je ešte možné prihlásiť sa.